รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ผู้รับบริการ สรรค์สร้างภาพลักษณ์องค์กร
 

นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ เป็นประธานเปิดงาน
OTOP รวมใจคืนความสุขให้ผู้บริโภคนายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เข้าร่วมพิธีพิธีเปิด"โครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย
คนไทยยิ้มได้"


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพีธีเปิด โครงการ “กองคลังก้าวไกล
ใส่ใจให้บริการ Financial Day 2015”
และเปิดห้องสัมมนา


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธาน เข็มวิทยฐานะและใบประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้จบหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ ๙๘


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้
ไขปัญหาความยากจน


นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจำการ รุ่นที่ ๙๘

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน
"ส่งความสุขปีใหม่
คืนกำไรให้ประชาชน OTOP City 2014 ภูมิปัญญาผ้าไทย
และเทศกาลของขวัญของฝาก"


นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการวิทยากร
สร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจำปี 2558
ภาพข่าวพัฒนาชุมชนย้อนหลัง

หน้า 18

                                             หน้า  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
   
ทอดเทียนประเพณีเข้าพรรษา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์
จังหวัดบึงกาฬ
สนง.พัฒนาชุมชนสตูล ร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
จังหวัดมุกดาหาร มอบบ้านแก่ราษฏร ตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
   
   
   
   
   
   
   
 
  >> อ่านข่าวเดือนมกราคม >> เดือนกุมภาพันธ์ >>เดือนเมษายน>>เดือนพฤษภาคม>>เดือนตุลาคม>> เดือนพฤจิกายน
        ธันวาคม
 
 
   
  หนังสือราชการ
  เรื่อง การคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ ดีเด่น ประจำปี 2557 หนังสือที่ มท 0413/ว0611 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
  เรือง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
  เรือง ผลการคัดเลือกนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอเชิญส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ ได้ที่ http://www.nep.go.th/
2 กรมทางหลวงขอเชิญชวน ขอเชิญ ประกวดออกแบบมาสคอต กรมทางหลวง ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการประกวดออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สามารถส่งผลงานได้ที่
http://www.doh.go.th/
3 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าวปี 2557 ในโครงการ “อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย” http://www.thairice.org/#young-rice
   
   

VDO
การดำเนินงานยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เวทีเสวนาในหัวข้อ
"ยุทธศาสตร์ OTOP ก้าวสู่สากล" และนโยบายด้านการส่งเสริม
การจำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านที่ทำการไปรษณีย์"
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน เศรษซฐกิจดี ประชามีสุข
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน สิ่งแวดล้อมที่ดี
เปรียบเหมือนรั้วป้องกันชุมชน
ภาพยนต์สั้น เรื่อง The Kid ภาพยนต์สั้น เรื่อง ขนมหวาน
     
Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน จิตใจงาม สังคมก็งดงาม
ภาพยนต์สั้น เรื่อง พอเพียง ภาพยนต์สั้น เรื่อง มหาลัยร่องสวน
     
ภาพยนต์สั้น เรื่อง เพียง ถอย พอ musical ชีวิตพัฒนากร วีดิทัศน์ ชุด คนดี คนเก่ง พช.
ตอน "พัฒนากร คนเก่ง หัวใจแกร่ง"

ดูออนไลน์ คลิกที่นี่
     
 
ภาพยนต์สั้น เรื่อง ก็พอ Scoop ความสุขของชุมชน บนความพอเพียง
ตอน การเรียนรู้ คู่ชุมชน
 
     
  ดาวน์โหลดได้ที่คลังสื่อมัลติมีเดีย >>

วารสารประจำเดือน
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2557
Download 

แบบสอบถามวารสาร
พัฒนาชุมชนอิเล็กทรอนิกส์ 
 
   แผนการจัดการเวทีประชาเสนาฯ
(พูดจาหาทางออกประเทศไทย)
สปอร์ตกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
 
 
 


บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ดาวน์โหลด VDO
นายกฯคุยกับคณะกรรมการสตรีฯ
สปอตวิทยุ สารคดี
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 
 
 

 

 

  
เพลงจากโครงการ
"สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง"
 
1 เท่าไหร่ก็พอ
 
2 สร้างสุขชุมชน บนความพอเพียง
 
3 ปรัชญาของพ่อ
 

 
Visits
Page Views  
เริ่มนับ 1 มกราคม 2554
     
 
 
:: กองประชาสัมพันธ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ::
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 0-21416325 โทรสาร 0-21438922
E-mail:prcdd@cdd.go.th Webmaster : prcdd@cdd.go.th โทร 02-1416320